Styrelsen

Som medlem är du alltid välkommen att kontaka styrelsen med tankar, frågor och idéer. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär 1 gång i månaden är det möte och då är även de ansvariga för grupperna närvarande. Det är på mötet som frågor tas upp och beslut fattas.

Ordförande

webbKjellK[1]

Kjell Karlsson 0709225337
kjell-karlsson@bikab.net

 

 Vice ordförande

Maria Delin 0730544505
evamariadelin67@gmail.com 

Kassör

Bo-o-hund

Bosse Fältman 072-324 70 27
bosse.faltman@gmail.com 

 

Sekreterare

Barbro Jönsson
barbro.hovby@gmail.com

Ledamot

alinany

Alina Sjögren 0708836677
alina_sjogren@hotmail.com

 

Ledamot

 urban
Urban Norlén 070-648 31 54
urban.norlen@gmail.com

 

Ledamot

webbBitte1
Bitte Andersson 044-28 93 38 0708-28 93 08
hornabitte@gmail.com

Suppleant

Stellan Turland

Suppleant

Ellinor Delin 0738419230
Orienterareelinor@hotmail.com