Styrelsen

Som medlem är du alltid välkommen att kontaka styrelsen med tankar, frågor och idéer. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär 1 gång i månaden är det möte och då är även de ansvariga för grupperna närvarande. Det är på mötet som frågor tas upp och beslut fattas.

Ordförande

 evaEinar

Eva Warelius 0706530131
warelius@telia.com

Vice ordförande

Marie Louise Nilsson 0708323322
ml-nilsson@hotmail.com

Kassör

Bo-o-hund

Bosse Fältman 072-324 70 27
bosse.faltman@gmail.com 

 

Sekreterare

webbAco

Ann-Catrin Olsson 0768-933 773
manhallan@hotmail.com

Ledamot

webbMatsSchain[1]

Mats Schain
0703-23 05 16
mats.schain@outlook.com

Ledamot

 urban
Urban Norlén 070-648 31 54
urban.norlen@gmail.com

 

Ledamot

webbBitte1
Bitte Andersson 044-28 93 38 0708-28 93 08
hornabitte@gmail.com

Suppleant

Stellan Turland

Suppleant

alinany

Alina Sjögren
alina_sjogren@hotmail.com